8. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz 3 (LGS Hazırlık)

8. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi Çöz 3 (LGS Hazırlık)

8.SInıf NOKTALAMA İŞARETLERİ Testi 1(Noktalama İşaretlerinin Kullanımı)

Tebrikler - 8.SInıf NOKTALAMA İŞARETLERİ Testi 1(Noktalama İşaretlerinin Kullanımı) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Noktalı virgülün kullanımıyla ilgili yanlışlık aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 
A
A) Çok çalışmalıyım; çünkü başarılı olmak istiyorum.  
B
B) Kötülerle düşüp kalkma; huyun bozulabilir.  
C
C) Yarın sınav var diye öğretmenimiz; “İyi çalışın.” dedi.  
D
D) Çok yorgundum; ama dinlenme olanağı bile bulamadım.  
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül “( , )” yanlış yerde kullanılmıştır? 
A
A) Uzayan yollar, herkesi canından bezdirdi.  
B
B) Hazin nağmeler, hepimizi duygulandırdı.  
C
C) Hırsız tavuğu, bu gece götürmüş.  
D
D) Çocuk, üstün başarıya ulaş  
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adlara gelen ekleri ayırmada kullanılan kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? 
A
A) Bu yıl Sevgi’ yi okula başlatacağız.  
B
B) Bu kitabı Bahar’ dan aldım.  
C
C) Bahar’ da buralar yemyeşil olur.  
D
D) Mert’ i bize çağırdım.  
Soru 4
“Adam biraz düşündükten sonra ( ) ( ) Ailemle birlikte yiyebileceğim güzel bir yemek isterim ( ) ( ) demiş.” Yukarıda, parantezle belirtilmiş yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A
A) ( : ) ( “ ) ( . ) ( “ )  
B
B) ( ! ) ( “ ) ( . ) ( “ )  
C
C) ( : ) ( “ ) ( “ ) ( . )  
D
D) ( : ) ( “ ) ( “ ) ( . )  
Soru 5
Nokta ( . ) aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı amaçla iki kez kullanılmıştır? 
A
A) Cumhuriyetin 80. yılını 2003’ te kutlayacağız.  
B
B) Başımıza 2. kez böyle bir olay geliyor, Allah 3. sünden saklasın.  
C
C) Bugün saat 16.30’ da Prof. Armağan Öner’ i dinleyeceğiz.  
D
D) 20.30’ da başlayacak oyun için ancak 16. sırada yer bulabildik.  
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta ( : ) konmaz? 
A
A) Hayatımızda düzene koyamadığımız iki şey var.  
B
B) Kısaca şunu anlatmak istiyorum size.  
C
C) Burada şu kitapların hepsinden bulunur.  
D
D) Bize yapılacak iş kalmadı, demektir.  
Soru 7
“Portakal şekli ve rengi ile güneşe en çok benzeyen bir meyvedir. Şu farkla ( ) Güneş, hararetiyle bize hayat verir ( ) fakat portakal hararetimizi söndürür ( ) Güneş güzelliği ile huysuzdur, bakanların gözlerini kamaştırır ( ) ama portakal uysaldır. Bu parçada parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 
A
A) ( ! ) ( : ) ( . ) ( ; )  
B
B) ( , ) ( . ) ( : ) ( . )  
C
C) ( : ) ( ; ) ( . ) ( ; )  
D
D) ( : ) ( . ) ( . ) ( . )  
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır? 
A
A) Sen Akdeniz’ i hiç gördün mü?  
B
B) Bu çalışmayı Zeki’ siz nasıl yapacaklar?  
C
C) Her yıl Zonguldak’ a giderler.  
D
D) 1991’ in 19 Haziran’ ında buluşmuşlar.  
Soru 9
Parantez ( ) işareti, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? 
A
A) Sohbet (söyleşi) bir yazı türü olarak okuyucuyu hiç sıkmaz.  
B
B) Onunla ilk kez Bulancak’ ta (Giresun’ un ilçesi) görüşmüştük.  
C
C) Ünlülerin anıları (hatıraları) tarihe bir ölçüde ışık tutar.  
D
D) Derste, tümce (cümle) yapısı ile ilgili sorular çözdük.  
Soru 10
Halit Ziya Uşaklıgil’ in “Mai ve Siyah” (I) “Aşk –ı Memnu” adlı romanları (II) “Solgun Demet” (III) “Aşka Dair” adlı öyküleri (IV) “Kırk Yıl” (V) “Saray ve Ötesi” adlı anıları vardır. Bu cümlede noktalı virgül ( ; ) konması gereken yerler aşağıdakilerin hangisinde bir arada gösterilmiştir? 
A
A) I – II  
B
B) II – III  
C
C) II – IV  
D
D) IV – V  
Soru 11
Kirli ( ) biçimsiz saçlarıyla karşımda duranı tanıdım ( ) Aysel Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konmalıdır?
A
A) ( , ) ( : )  
B
B) ( , ) ( . )  
C
C) ( , ) ( ; )  
D
D) ( , ) ( . )  
Soru 12
I. Bir başka iniltiyle bu akşam baykuş II. Yandı göklerde vatansız dolaşan bir sürü umut III. Sanki gurbet dolu gönlümün gibi dağlar yandı IV. Dalgalar yandı, gönül yandı, bulutlar yandı. Bu dizelerden hangisinin sonuna üç nokta ( … ) konabilir? 
A
A) I  
B
B) II C  
C
C) III  
D
D) IV  
Soru 13
Önce bahar geçti arkasından da yaz (I) Kimsesizlerin sahibi güneş, tam zamanında yetişti (II) Önce kiraz mevsimi, sonra havada oynak, beyaz bulutlar, arkasından yağmurlar, daha arkadan da lapa lapa kar (III) Bu sefer ki kış, bundan öncekilere benzemedi (IV) Bu parçada numaralandırılan yerlerin hangilerine ( … ) üç nokta konulmalıdır? 
A
A) I – III  
B
B) II – III  
C
C) III – IV  
D
D) IV – III  
Soru 14
Kadın, kocasına ( ) - Artık ayrılmalıyız ( ) dedi. Kocası yanıtladı ( ) - Sensiz yaşayamam ki… Parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A
A) ( : ) ( , ) ( ! )  
B
B) ( ; ) ( , ) ( : )  
C
C) ( : ) ( . ) ( : )  
D
D) ( : ) ( , ) ( : )  
Soru 15
Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır? 
A
A) N’ olur çabuk gel.  
B
B) Bundan İpek’ in haberi yok.  
C
C) Kırmızı’ lı kazağı ne çok yakışmıştı.  
D
D) İki yıl önce YSE’ den ayrılmış.  
Soru 16
“Kimi sıfatlar nitelik bildirirler ( ) Büyük ( ) küçük ( )mavi ( )” Yukarıda verilen cümlede belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri, sırasıyla getirilmelidir? 
A
A) ( : ) ( , ) ( , ) ( … )  
B
B) ( : ) ( , ) ( ; ) ( . )  
C
C) ( . ) ( , ) ( , ) ( . )  
D
D) ( ; ) ( , ) ( . ) ( ! )  
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde köşeli parantez doğru kullanılmıştır? 
A
A) Mahur Beste romanı [(Ahmet Hamdi (İstanbul 1901) nin ilk eseri)] imparatorluğun son yıllarını anlatır.  
B
B) Buralarda kitap [eski kitap] satılan bir yer var mı?  
C
C) Yunus Emre [1240 – 1320] ‘ nin yaşamı üzerine uzun araştırmalar yapılmıştır.  
D
D) Mektebi [okulu] bir türlü sevemedi.  
Soru 18
Kısa çizgi ( - ) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A
A) Arasözlerin başında ve sonunda konur  
B
B) Art arda gelen eş görevli sözcüklerin arasına konur.  
C
C) Dilbilgisi incelemelerinde fiil köklerinin sonuna konur.  
D
D) Satıra sığmayan bölünmüş sözcüklerin sonuna konur.  
Soru 19
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur? 
A
A) 2005, 2006 öğretim yılı başarı ve mutluluk yılı olsun.  
B
B) Bu filmi, ne derseniz deyin, izleyeceğim.  
C
C) Onu seviyorum; Fakat beni anlamıyor. <<  
D
D) Görevimiz; Çalışmak, araştırmak ve başarmaktır...  
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? 
A
A) 25.12.2000’ de sınavımız var.  
B
B) Otobüs 15,45’ te mi kalkıyor?  
C
C) A. Kadir’ in şiirlerini okuyorum.  
D
D) M. Ö. 1500 yılları arasındaki tarihi olayları işliyoruz.  
Soru 21
Ünlem işareti ( ! ) aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır? 
A
A) Hey! Kim var orada?  
B
B) Çocuklar! Susar mısınız!  
C
C) Arkadaş! Sana söylüyorum.  
D
D) Eyvah! Adam aklını kaçırmış!  
Soru 22
(I) Bir cümle ya da sözcükle ilgili açıklamanın başına ve sonuna konulur. (II) Verilen bilgiden kuşku duyuluyorsa ya da bilgi hiç bilinmiyorsa ayraç içinde kullanılır. (III) Her biri biçimce bağımsız ama anlamca ilgili iki cümlenin arasına konulur. (IV) Çeşitli nedenlerle bitmemiş cümlelerin sonuna konur. Yukarıda verilen özelliklerin ait olduğu noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 
A
A) ( … ) ( ( ) ) ( ? ) ( ; )  
B
B) ( ; ) ( ? ) ( … ) ( ( ) )  
C
C) ( ? ) ( … ) ( : ) ( ( ) )  
D
D) ( ( ) ) ( ? ) ( ; ) ( … )  
Soru 23
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti “( ? )” getirilemez? 
A
A) Tek üzüntüm nedir bilir misiniz  
B
B) Neden bu soruyu çözemiyorsun  
C
C) Bilmiyorum şimdi kim duyar beni  
D
D) En yakın dostların mı kırdı seni <<  
Soru 24
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yazım ve noktalama yanlışı yoktur? 
A
A) Bu kitapları Müdür’ den aldım.  
B
B) Siz de mi bu şiiri okuyorsunuz.  
C
C) İlk şiirlerini 1973’ de yayımlamış.  
D
D) Yıllar önce yalnız başına bu mahalleye yerleşti.  
Soru 25
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti “ ? ” konmaz? 
A
A) Seninle bir daha ne zaman görüşürüz  
B
B) Sen mi beni dün gece aramıştın  
C
C) Bu hediyeyi kime almıştı acaba  
D
D) Bana niye kötü davrandı bilmiyorum  
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.