2018 LGS Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Ekranı!

2018 LGS Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Ekranı!

2018 LGS başvuruları 11.04.2018 tarihi itibari ile başladı. Son başvuru tarihi 18 Nisan 2018. Öğrenci ve velilerin yapması gerekenler başvuruları yapmadan önce e-okuldan öğrencinin bilgilerinin güncel ve doğru olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Bilgilerde bir eksiklik ya da yanlışlık yoksa LGS 2018 Başvuru ekranından kaydet butonuna basarak LGS başvurusunu yapıyor. Bundan sonra okul tarafından başvurusunu onaylatması gerekmektedir.

1. Bu kılavuz 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş
Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
2. 2018 Merkezî Sınav’a ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım
tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda
izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
3. 2018 Merkezî Sınav’a başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili
mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
4. Ortaokulların ve İmam Hatip Ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin
2018 Merkezî Sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi,
bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur.

LGS BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki
bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir.
Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü
tarafından takip edilecektir.
3. Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim
Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.
4. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda
yer alan “EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav
Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.
5. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik
/Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir.
Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA
adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.
Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden
İstenecek Belgeler
-Bir adet vesikalık fotoğraf
-Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
-Bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerde/Konsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi
-“EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru
Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası
Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan
sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine
göndereceklerdir.
Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.
Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu
öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.
6. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.

2018 LGS Başvuru EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HangiSoru

Share This Post

TEPKİ VER - Yorum YAP.